เงินกู้..ที่รับเป็นเงินสด(กับมือ)

เงินทุนนอกระบบรายเดือน
………………………………………………………………………………
ปล่อยกู้ในเขต/กทม./.ปทุม/นนทบุรี
ชลบุรี/อยุทธยา/นครปฐม
ดอกเบี้ย 5 บาท/ต่อเดือน(ตามที่กฏหมายกำหนด)
มีรายได้ประจำ/..หรือมีธุรกิจที่ตรวจสอบได้
รายละเอียดติดต่อที่คุณศินีกรณ์..-523-86-11
(ไม่ดาว์วรถ/ไม่ผ่อนสินค้า—-ไม่มีค่าใช้จ่าย)