………งบปล่อยกู้เดือน กันยายน มาแล้ว

..เงินสด / ปล่อยกู้ .. (เดือน กันยายน/ งบปล่อยมาแล้ว)
             ลูกค้า เก่า ติดต่อที่เบอร์ 02 ของออฟฟิส (กรณีเพิ่มวงเงิน )
                       ลูกค้าใหม่ ติดต่อที่คุณก้อง…-5605835…
                                         (เปิด 08.00 – 19.00 )