สินเชื่อส่วนบุคคลธนชาต

Untitled Document

สินเชื่อส่วนบุคคลธนชาต
ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์และบุคคลค้ำประกัน สินเชื่อในระบบ สินเชื่อที่คุณต้องการ รวมอยู่ที่นี่แล้ว รับทุกอาชีพ พนักงานบริษัท ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เจ้าของกิจการ อาชีพอิสระก็สมัครได้ เพียงโชว์การเดินบัญชีเท่านั้น
 
สินเชื่อส่วนบุคคล ข้อมูลสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อส่วนบุคคล
ทำไมต้องสินเชื่อตัวนี้ ? : – พิเศษ! รับดอกเบี้ย 12.99% ต่อปี 2 เดือนแรก
– รับเพิ่ม กระเป๋า G2000 มูลค่า 3,690 บาท
* เมื่อได้รับวงเงินอนุมัติ 50,000 บาทขึ้นไป
 
คุณสมบัติผู้กู้เงิน : – อายุ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป โดยเมื่อรวมระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้
ทั้งหมดแล้วอายุของผู้กู้จะต้องไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์

(กรณีพนักงานประจำ ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์)

– รายได้ประจำขั้นต่ำ 10,000 บาท ต่อเดือน

– มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานที่สามารถติดต่อได้

– บุคคลธรรมดา อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

– เจ้าของกิจการดำเนินการธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

– ผ่านการตรวจสอบตามเงื่อนไขของธนาคาร

 
วงเงินอนุมัติสูงสุด : ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ สูงสุด 1,000,000 บาท
 
* กรุณาอ่านรายละเอียดให้แน่ใจอีกครั้งกับเว็บไซต์สถาบันการเงินที่คุณสนใจ รายละเอียดทั้งหมดที่อยู่ในเว็บนี้อาจเป็นข้อมูลเก่าที่ยังไม่ได้ทำการอัฟเดต ขอบคุณครับ
 
สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล
 

สินเชื่อส่วนบุคคลธนชาต