สินเชื่อส่วนบุคคล Standard Charter

สินเชื่อส่วนบุคคล Standard Charter
นี่คือ…เงินกู้ที่พร้อมอนุมัติให้ท่าน โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกันใดๆสินเชื่อบุคคลให้อิสระในการขออนุมัติวงเงินกู้โดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว ซื้อเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ช่วยให้ความฝันของคุณเป็นจริงได้ …. โดยไม่ต้องรอ
สินเชื่อส่วนบุคคล ข้อมูลสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อส่วนบุคคล
ทำไมต้องสินเชื่อตัวนี้ ? :

– ไม่พลาดโอกาสที่ผ่านเข้ามาในชีวิตท่าน เมื่อต้องตัดสินใจทันที
– มีเงินสำรองฉุกเฉินพร้อมเสมอสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
– เติมเต็มโอกาสพิเศษ หรือ วันพิเศษในชีวิตอย่างแสนประทับใจ
– ให้วงเงินสูงสุดถึง 1 ล้านบาท หรือ 5 เท่าของรายได้
– อนุมัติเร็ว สะดวก สามารถโอนเงินเข้าบัญชีของท่านที่ได้ระบุเอาไว้กับทุกธนาคาร โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีกับทางธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
– ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
– เลือกผ่อนชำระได้นานสูงสุด 60 เดือน ผ่อนชำระคืนเป็นรายเดือนเท่ากันทุกเดือน (โดยคำนวณแบบลดต้นลดดอก)
– ชำระคืนได้ง่ายด้วยเช็คหรือเงินสด ณ เคาน์เตอร์ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) หรือด้วยเงินสดเท่านั้น ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ – ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารธนชาติ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารยูโอบีทุกสาขาทั่วประเทศ โดยชำระล่วง- หน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ ก่อนวันครบกำหนดชำระเงินคืน
– ชำระคืนได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วยเงินสด

 
คุณสมบัติผู้กู้เงิน : 1: อายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์
2: รายได้รวมขั้นตํ่า 20,000 บาท / เดือน
 
วงเงินอนุมัติสูงสุด : ให้วงเงินสูงสุดถึง 1 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
 
เอกสารประกอบการสมัคร : 1: สำเนาบัตรประชาชน
2: สำเนาทะเบียนบ้าน
3: สลิปเงินเดือนฉบับจริง / หนังสือรับรองเงินเดือน
4: บัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน (Up Book )
5: สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก
 
* กรุณาอ่านรายละเอียดให้แน่ใจอีกครั้งกับเว็บไซต์สถาบันการเงินที่คุณสนใจ รายละเอียดทั้งหมดที่อยู่ในเว็บนี้อาจเป็นข้อมูลเก่าที่ยังไม่ได้ทำการอัฟเดต ขอบคุณครับ
 
สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล
 

สินเชื่อส่วนบุคคล Scb