เงินด่วนทันใจ

เงินด่วนทันใจ คือบริการให้กู้ยืมเงินที่มีความเร็วในการอนุมัติและให้เงินกู้เป็นเวลาอันสั้น โดยปกติแล้วบริการเงินด่วนทันใจนี้จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงเนื่องจากความสะดวกและความเร็วในการรับเงินกู้ บางบริษัทหรือสถาบันการเงินอาจให้บริการเงินด่วนทันใจผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งลูกค้าสามารถสมัครและรับเงินกู้ได้โดยไม่ต้องไปที่สาขา

ตัวอย่างบริษัทเงินกู้ที่ให้บริการเงินด่วนทันใจในประเทศไทย:

  1. บริษัทเงินกู้ออนไลน์ เช่น KreditPintar, สินเชื่อเพื่อนบ้าน, TrueMoney Wallet ฯลฯ
  2. บริษัทหรือสถาบันการเงินที่ให้บริการในรูปแบบสินเชื่อส่วนบุคคล เช่น ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย ฯลฯ

ก่อนการสมัครเงินด่วนทันใจควรพิจารณาความต้องการทางการเงินของตัวเองอย่างรอบคอบ อีกทั้งควรเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขต่าง ๆ ของผู้ให้บริการเพื่อตัดสินใจในการเลือกบริการที่เหมาะสมและเสี่ยงน้อยที่สุด ทั้งนี้ควรคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้ของตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการเสียชื่อดีหรือการติดหนี้ท