เอกสารสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลเตรียมอย่างไรให้ผ่านง่ายๆ

สำหรับผู้ที่กำลังคิดจะใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลจากสถาบันการเงินต่างๆนั้น วันนี้เรามีคำแนะนำดีๆมาฝาก เพื่อให้คุณสามารถขอสินเชื่อส่วนบุคคลได้ง่ายขึ้น และ หากคุณยังไม่เคยขอสินเชื่อจากที่ไหนเลยรับรองว่าผ่านได้แน่นอน ซึ่งเคล็ดลับนั้นมีไม่มากแต่ต้องเตรียมให้ครบตามที่แนะนำ และ ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของสถาบันการเงินนั้นๆด้วย ทีนี้มาดูกันว่าคุณควรเตรียมเอกสารสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลอย่างไร

การเตรียมเอกสารสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล 
หลักฐานแสดงรายได้ต่างๆต้องมีที่มาอย่างชัดเจน และ สัมพันธ์กับบัญชีธนาคาร กล่าวคือ ไม่ว่าคุณจะมีรายได้จากงาประจำ หรือ รายได้เสริมคุณต้องมีหลักฐานแสดงชัดเจน เช่น สลิปเงินเดือนอย่างน้อยคุณต้องมีย้อนหลัง 3 เดือน หรือ บางแห่งต้องการ 6 เดือนและควรเป็นฉบับจริงไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ผ่านกระดาษคาร์บอน หรือ เป็นหนังสือรับรองเงินเดือน ก็ต้องเป็นฉบับจริงและมีตราประทับรับรองชัดเจน บางแห่งอาจต้องการหลักฐานการจ่ายประกันสังคมด้วย ซึ่งจะถูกขอเป็นบางรายซึ่งส่วนนี้ทางฝ่ายบัญชีของบริษัทที่คุณทำงานจะส่งให้ธนาคารโดยตรงหากมีการ้องขอ หรือ บางรายอาจต้องแสดงการชำระภาษีบุคคลด้วย หากเป็นรายได้เสริมต้องสามารถระบุที่มาได้ หรือ มีหลักฐานอื่นๆประกอบเช่น ใบเสร็จจ่ายเงิน หรือ ใบเสร็จรับเงิน หากคุณค้าขาย หรือ อาจต้องถ่ายรูปประกอบเช่น คุณมีร้านค้าเล็กๆตามตลาดนัดต่างๆ คุณอาจต้องถ่ายรูปร้านของคุณส่งไปด้วยหากสถาบันการเงินต้องการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้คุณควรเตรียมให้พร้อม

doc
บัญชีธนาคารต้องมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาในแต่ละเดือน กล่าวคือ ต้องปรับสมุดทุกๆเดือนหรือสองครั้งต่อเดือนหรือมากกว่านั้นตามแต่รายรับที่ผ่านบัญชีเข้ามา เช่นบางคนเงินเดือนออกทุกวันที่ 15 และ 30 คุณก็ต้องปรับสมุดบัญชีเดือนละ 2 ครั้ง บางคนมีรายได้จากการค้าขาย หรือ รายได้เสริมอื่นๆที่ผ่านบัญชีธนาคารก็ต้องปรับสมุดทุกครั้งที่มีการแจ้งโอนเข้ามา หรือ หากเป็นเงินสด ก็ควรนำเข้าบัญชีธนาคารเพื่อให้บัญชีมีการเคลื่อนไหวและเพื่อให้อ้างอิงกับหลักฐานรายได้ที่ยื่นแนบไปกับใบขอสินเชื่อ
เอกสารส่วนบุคคลต่างๆ เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ต้องถ่ายสำเนาอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเซ็นชื่อกำกับให้ครบ ตามจำนวนที่ระบุมาในใบสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล ที่สำคัญคือ บัตรประชาชนต้องไม่หมดอายุ หรือ ใกล้หมดอายุ ทะเบียนบ้านต้องมีการแก้ไขให้เป็นปัจจุบันในส่วนของคุณเช่น คำนำหน้าชื่อ หรือ หากมีการเปลี่ยนชื่อ,นามสกุล ก็ต้องแก้ไขในทะเบียนบ้านให้เรียบร้อย พร้อมทั้งถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ,นามสกุล แนบไปด้วยที่สำคัญอีกอย่างคือ การเซ็นชื่อในสำเนาต่างๆนั้นควรเซ็นให้ตรงกับในใบสมัครด้วย พร้อมทั้งขีดคร่อมระบุว่าใช้เพื่ออะไรให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการนำเอกสารของคุณไปใช้ได้อีก
ใบสมัครสินเชื่อ ส่วนสำคัญที่สุดต้องกรอกด้วยตัวเอง ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เซ็นชื่อให้ตรงกับเอกสารต่างๆที่แนบไป พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดต่างๆให้ตรงกับเอกสารที่ยื่นไปด้วย เช่น ที่อยู่,สถานที่ทำงาน,รายได้ และ ไม่ควรมีรอยขีดฆ่า หรือ ใช้น้ำยาลบคำผิด หากเขียนผิดให้ฉีกทิ้งแล้วกรอกใบใหม่ และ ควรเขียนให้สามารถอ่านได้ง่ายๆเพื่อประโยชน์ของคุณเองเพราะพนักงานฝ่ายสินเชื่อเขาต้องอ่านข้อมูลต่างๆที่กรอกไปหากเขียนไม่รู้เรื่องอาจไม่ผ่านได้เช่นกัน

จากที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเคล็ดลับง่ายๆที่คุณควรเตรียมให้พร้อก่อนยื่นเอกสารสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล และอีกเคล็ดลับที่อยากแนะนำคือ หากมีสินเชื่อผ่อนชำระเล็กๆน้อยๆ เช่น ผ่อนสินค้าเล็กๆเช่น สมาร์ทโฟน , โทรทัศน์ , ทอง, หรืออื่นๆที่เป็นการผ่อนผ่านบัตรเครดิต หรือ บัตรผ่อนชำระ ควรผ่อนให้หมดก่อนแล้วค่อยยื่นเอกสาร สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล หรือ ลดยอดหนี้ต่างๆให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อให้คุณยื่นเอกสารสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลเพียงครั้งเดียวแล้วผ่านได้วงเงินตามต้อการ